Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. oktober 1940

"Kirkeskuden" og "Spøgelser"


12 Oktb. 40.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk, cand.mag. Ingeborg Andersen!

Jeg har modtaget Brev fra en københavnsk Forlægger, der ønsker at genoptrykke to af mine ældste Bøger – "Kirkeskuden" og "Spøgelser" – idet han påstår, at de ikke er udkomne hos Gyldendal og formentlig derfor er at erhverve. Jeg husker ikke selv, hvorledes Forholdet er med disse to Bøger. Skulde De måske have nogen pålidelig Oplysning derom, vilde jeg være Dem taknemlig for en lille Meddelelse derom.

2 Samtidig vil De måske lade mig vide, om min sidste lille Bog, "Familjeliv", er bleven solgt. For også om den har jeg gentagne Gange haft Forespørgsler af lignende Art.

Med ærbødig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

[forlagets blyantsnotat der henviser til ordet "solgt" i brevet:]
pr. 15/10 40 ca. 2000