Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
4. juni 1940

Hilsen til Søiberg

4.6.1940

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Muligvis gør jeg noget helt forkert ved at henvende mig til Dem om det følgende, men i saa Fald beder jeg Dem betragte Brevet som ikke skrevet. Torsdag d. 13. Juni fylder Harry Søiberg 60 Aar, og da jeg ved, hvor højt han sætter Deres Dom, tror jeg, at den største Glæde, man kunde gøre ham, vilde være at bringe ham en Hilsen fra Dem paa Fødselsdagen. Det var Tanken, at denne Hilsen, som kunde være ganske kort, skulde offentliggøres i Forlagets eget lille Husorgan "Bognyt", der kommer Boghandlerne og enkelte andre interesserede i Hænde.

Som sagt, jeg ved ikke, om jeg beder Dem om noget, som De ellers ikke indlader Dem paa. Hvis jeg gør det, maa De blot lade dette Brev gaa i Papirkurven.

For det Tilfælde, at De ser Dem i Stand til at imødekomme min Anmodning, tillader jeg mig allerede her at udtale Forlagets og min Tak.1

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.

 
[1] Pontoppidans hilsen til Søiberg stod i "Bognyt" 12.6.1940. tilbage