Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
28. marts 1940

Bogen blevet færdig

28.3.1940

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Det lykkedes alligevel trods de Forhindringer, den vanskelige Vinter voldte, at faa det rigtige Papir til "Familjeliv" herover, og omsider er Bogen blevet færdig. Den vil udkomme heftet og kartonneret Lørdag den 6' April. Vi har hermed Fornøjelsen at sende Dem et færdigt Eksemplar.

Med venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.