Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. marts 1940

Linje er faldet ud


7/3 40.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk Direktør!

Da min lille Pjece altså ikke er bleven trykt, kan der måske endnu blive Lejlighed til på Side 100 at indsætte en Linje, der er faldet ud, hvad jeg desværre for sent lagde Mærke til. Nogen ny Korrektur i den Anledning er naturligvis absolut unødvendig.

Med den venligste Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.