Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. marts 1940

Forlaget kan vælge


6/3 40.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frøken Direktør!

For min Skyld haster det ikke så stærkt med Bogen; jeg ser naturligvis helst, at dette Hefte kommer til at ligne de forrige, men Forskellen er jo kun ringe, og jeg overlader derfor ganske√ til Forlaget at træffe Bestemmelsen.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan.