Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
17. oktober 1940

"Kirkeskuden" og "Spøgelser"

17.10.1940

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,

Direktør Frøken Ingeborg Andersen beder mig takke Dem for Deres Brev og samtidig meddele Dem, at vi er ved at undersøge Spørgsmaalet angaaende "Kirkeskuden" og "Spøgelser". Den sidstnævnte er udkommet hos os, medens "Kirkeskuden" i sin Tid udkom hos Schubothe, men senere er blevet overtaget af os. I Løbet af faa Dage, naar vi har faaet Kontrakter etc. frem fra vort Arkiv, skal De høre nærmere fra os.

Vi kan samtidig meddele Dem, at der, saa vidt vi kan skønne, pr. dato er solgt cirka 2000 Eksemplarer af "Familjeliv".

Direktør Frøken Ingeborg Andersen beder mig sende Dem en venlig Hilsen.

Ærbødigst
C. Bergstrøm Nielsen