Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. april 1938

jeg økonomisk interesseret


29.4.38.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Mange Tak for begge Deres sidste Breve, både det om Reklamekontorets Citatannonce og om Direktør Griegs Tilbud1. Da det haster med Svaret på det sidste, skal jeg fatte mig i al Korthed. Når mit hjemlige Forlag ikke vil modsætte sig, at der i Norge udkommer en Udgave af "Lykke-Per", og vel altså ikke frygter for, at en sådan vil skade Salget af den danske, kan jeg, der jo ikke længer er økonomisk interesseret i denne, absolut ikke have noget mod det foreslåede Arrangement og er villig til at gå ind på Hr. Griegs Betingelser, skønt de jo langtfra er strålende.

Må jeg benytte Lejligheden til at plage Dem med en anden Sag. På Deres Opfordring udlånte jeg i Anledning af Bogmåneden et Par Blade af Manuskriptet til min sidste Bog til Hr. Forlagsboghandler Gad. Da Manuskriptet er lovet til et af vore Biblioteker og derfor gerne skulde være 2 komplet, henvendte jeg mig nylig til Hr. Gad og bad ham om de nævnte Blade. Han svarede, at han havde tilbagesendt dem til Gyldendal, og jeg tillader mig nu at lade denne Besked gå videre.

Med ærbødig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] fremhævelsen ved understregning (her vist som kursivering) er sandsynligvis foretaget af forlaget. tilbage