Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
28. april 1938

"Lykke Per" i en norsk Oversættelse

28.4.38

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Direktør Grieg, Gyldendal Norsk Forlag, har bedt mig skrive til Dem og spørge Dem, om De kunde tænke Dem at overlade ham Udgivelsesretten til "Lykke Per" i en norsk Oversættelse. Tanken var, at Bogen skulde indgaa i en 10-12 Binds Serie af nordiske Romaner i Folkeudgave. Oplaget er fastsat til 10.000 Eksemplarer til en Udsalgspris af 2 Kr. pr. Bind. Som Honorar kan Direktør Grieg tilbyde Dem 2000 norske Kroner for det nævnte Oplag paa 10000 Eksplr. Udover dette Oplag betaler Forlaget Dem 10% af Bogladeprisen efter Salgsopgørelse. De 2000 norske Kroner udbetales ved Kontraktens Underskrivelse.

De vil maaske være saa elskværdig, saa omgaaende som det er Dem belejligt at lade mig vide, om De kan akceptere disse Betingelser.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.