Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
19. april 1938

gammel Citatannonce

19.4.38.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Som Svar paa Deres Brev om Averteringen af "Arv og Gæld" vil jeg gerne have Lov til at meddele Dem, at vi har noteret os Deres Ønsker med Hensyn til Annoncernes Affattelse. Naar vi alligevel er kommet til at avertere "Arv og Gæld", som vi ikke skulde, skyldes det, at Reklamekontoret fra gammel Tid havde en Citatannonce liggende og betragtede den som et Præcedens. Annoncen blev imidlertid straks standset og har kun været i to Blade.1

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigt hengivne
I. Andersen.

 
[1] Den her viste annonce er fra Politiken på udgivelsesdagen 30.3.1938. tilbage