Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. april 1938

fritaget for Reklamering af den Art


18 April 38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Til
Gyldendalske Boghandel.
Klareboderne 3.

Det er blevet meddelt mig, at min sidste Bog "Arv og Gæld" i nogle Aviser har været averteret sammen med Udklip af Bladenes Anmeldelser af den. Dette må skyldes en beklagelig Forglemmelse, da jeg denne Gang ligesom tidligere udtrykkeligt har bedet mig fritaget for Reklamering af den Art. Nogen stor Ulykke er naturligvis ikke sket derved; men jeg må dog erindre om min Aftale med Forlaget og på det bestemteste anmode om, at sådant ikke gentages.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan