Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
30. marts 1938

Gid vi faar en Fortsættelse

Klareboderne 3
30te Marts 1938

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Fra min Ungdom har jeg elsket Deres Bøger, og jeg har mange Gange gennem Aarene følt Trang til at sige Dem Tak for den Glæde og Berigelse, jeg har modtaget gennem Læsningen af dem. Da jeg i Gaar Aftes lukkede "Arv og Gæld", tænkte jeg ved mig selv: Nu har Livet ført med sig 2 – hvad jeg aldrig drømte om i min Ungdom – at jeg skulde faa Lov til at veksle Breve med Dem – og nu kan du vist godt, uden at Pontoppidan vil tage dig det ilde op, sende en Hilsen og Tak for den store Glæde Læsningen af "Arv og Gæld" har været.

Og jeg tror jeg taler paa manges Vegne, naar jeg siger: Gid det ikke maa vare ret længe, før vi faar en Fortsættelse.

Deres taknemmelige og ærbødigt
hengivne Ingeborg Andersen.