Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
17. marts 1938

tilfreds med Udstyr

17.3.1938

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev1. Det glæder os at høre, at De er tilfreds med det Udstyr, vi har givet Deres Værker. "Arv og Gæld" er nu færdigtrykt, og Bogbinderarbejdet er i fuld Gang. Bogen vil udkomme den 30. Marts.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage