Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. marts 1938

Regning for Korrekturarbejde


4d Marts 38.
Holmegårdsvej 2
Chl.

Til
Gyldendals Forlagstrykkeri
Klareboderne 3.

Ifølge min Kontrakt med Forlaget skal al Udgift til Korrekturarbejde, der overstiger 15 Kr. pr Ark, godtgøres af mig. Dersom dette skulde blive Tilfældet for "Arv og Gælds" Vedkommende, beder jeg om at få tilstillet en Regning straks efter, at Arbejdet er tilendebragt. Beløbet skal da blive sendt Dem pr omgående.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.