Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
5. maj 1938

Direktør Grieg meget glad

5.5.1938

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev af 29/4. Med Hensyn til Direktør Griegs Betingelser for den norske Udgave af "Lykke-Per" har han bedt mig overfor Dem betone, at han, grundet paa Bogens Fremkomst i denne Folkeudgave, desværre ikke ser sig i Stand til at betale højere Honorar, naar Prisen pr. heftet Eksemplar skal ligge paa ca. 2 Kr. Jeg ved imidlertid, at han er meget glad, fordi De har villet akceptere hans Tilbud, da han lægger stor Vægt paa, at Udgaven skulde indeholde en af Deres Bøger. Iøvrigt vil De med det allerførste høre direkte fra Direktør Grieg1.

Hoslagt returnerer jeg med Tak for Laan de tre Sider Manuskript til "Arv og Gæld", der har været udlaant til Gads Boghandel.

Venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.

[påtegnet øverst på brevet:] Sagen ordnet med Forf. direkte fra Oslo.

 
[1] Grieg: der kendes ingen sådan henvendelse fra Grieg. tilbage