Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. februar 1938

mine trofasteste Læsere


18d Febr. 38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Frk. Direktør Ingeborg Andersen
Gyldendal.

Kære Frøken!

Jeg takker meget for venligt Brev og for den gode Modtagelse af "Arv og Gæld". Når Forlaget vil vove at trykke 4000 Ekpl af Bogen, er jeg naturligvis kun glad derfor. Jeg vilde med mit Forslag om 3000 Ekpl kun forhindre, at Forlaget kom til at ligge inde med store Restoplag, også fordi jeg jo, dersom jeg får Kræfter dertil, gerne vil fortsætte dette Tilbageblik. Men i den Henseende er jeg altså nu bleven beroligt.

Også for det tilståede Forskud takker jeg hermed, og vedlægger Kvittering, skønt Banken mærkeligt nok ingen Meddelelse har sendt mig om Indbetalingen.

Tilbudet om, at der kan blive læst en Bogstavkorrektur på Forlaget, er jeg også meget glad for. Alt, hvad der kan skåne mine Øjne, griber jeg med Henrykkelse. At det nye Oplag af "Det forjættede Land" 2 nu er på Trapperne, fornøjer mig naturligvis også. Jeg undrer mig bare over, at det har været nødvendigt at genoptrykke denne snart 50 År gamle Bog, mens f.Eks. "De Dødes Rige", der er så meget yngre og af mange anses for min bedste Roman, vistnok ikke mere sælges noget videre. Men det viser, i hvilke Kredse jeg endnu har mine trofasteste Læsere.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.