Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 11. februar 1938

Arv og Gæld


11.2.38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Direktør Andersen!

Jeg sender hermed et lille√ Manuskript, som jeg i nogen Tid har haft liggende, men nu gerne skulde udgives. Det fortsætter det Tilbageblik, jeg begyndte med i "Drengeår" og "Hamskifte" og skulde altså gerne trykkes som disse to Småbøger. Af Forlagets seneste Opgørelse ser jeg, at der af "Hamskifte", der blev trykt i 4000 Ekpl, indtil 1st Jan. 37. kun er solgt godt Halvdelen. Jeg mener derfor, at dette nye Hefte højst bør trykkes i 3000 Ekpl. Jeg har nemlig gjort den Erfaring med den slags Rækkeskrifter, at Salget stadig bliver mindre, og det må vist være en Erfaring, der er almindelig godkendt. Desuden må jeg vedblivende holde på, at der ikke reklameres med Aftryk og Avisernes Anmeldelser. De Læsere, der skal fremskaffes ved Hjælp af højrøstet Reklame, er jeg i det hele helst fri for1.

Hvad Honoreringen angår, så bliver den vel som tidligere, også på den Måde, at der samtidig med Manuskriptets Antagelse (eller Trykning) udbetales mig et Forskud på 1000 Kr, da der jo ellers vil gå næsten halvandet År, før jeg ser noget Udbytte af mit Arbejde. Dersom Forlaget mener at kunne gå ind herpå, beder jeg om, at Pengene må blive indsat på min Konto (Nr. 1505) i Landmandsbankens Hovedafdeling, Holmens Kanal.

Manuskriptet burde have været renskrevet; men mine Øjne har været for svage. (Jeg må, hvad De vist kan se på Skriften, skrive ved Hjælp af Lupe). Og at give en mig fremmed Afskriver Manuskriptet i Hænde har jeg ikke haft stor Lyst. Forhåbenlig kan det dog bruges til Trykningen; og jeg vil endda anmode om, at denne ikke opsættes, for at jeg kan være færdig med Korrekturerne og få frie Hænder, inden det bliver Forår, og der [er] jo allerede på visse Dage Forårsglimt i Luften.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] linierne fra "Desuden" og hertil markeret med klamme i marginen samt teksten: "Medd. Presse- og Reklameafd." tilbage