Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. oktober 1936

anbefalet Brev med Manuskript


Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.
Fredag. 9 Oktb. 36.

Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Jeg tilsendte Dem i Mandags et anbefalet Brev med indlagt Manuskript (en Fortsættelse af "Drengeår"). Jeg håber, De har modtaget det; men da der i Følge Bladene skal være konstateret en Del Uregelmæssigheder i Postbesørgelsen herude, vil jeg gerne have dette bekræftet. Jeg beder Dem derfor være så venlig efter Modtagelsen af disse Linjer at ringe til Ordrup 2766. Jeg kan ikke selv komme til Telefonen. Men den Dame, der vil modtage Beskeden, er et betroet Faktotum.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.