Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. oktober 1936

Julehilsen til mine Læsere


5 Oktb. 36.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Frk. Direktør Andersen!
G.B.N.F.

Lige siden jeg kom tilbage hertil fra Rørvig, har det været i min Tanke at tage ind til Klareboderne for at hilse på Dem og samtidig at√ medbringe det hermed følgende lille Manuskript, som jeg i længere Tid har haft liggende i min Pult og nu gerne vil have trykt og udgivet som en lille Julehilsen til mine Læsere. Imidlertid er jeg stadig bleven holdt tilbage af et ubehageligt og stædigt Krafttab og må nu lade Postvæsenet være min Budbringer.

Det lille Manuskript er en Fortsættelse af "Drengeår", og bør altså trykkes i samme Format og på samme Slags Papir som denne. Med Hensyn til Antallet af Expl vil jeg bede Dem fremkomme med et Forslag. Selv vil jeg foreslå 3500 – højst 4000, 2 hvilket omtrentlig svarer til, hvad der hidtil er bleven solgt af "Drengeår", så vidt jeg véd.

Jeg benytter Lejligheden til at takke Forlaget for de venligt tilsendte Bøger fra Årets literære Efterårsmarked. Desværre har den ovennævnte Svækkelse navnlig slået sig på Syn og Hørelse, så endnu har jeg kun fået læst et Par Småting af Knud Poulsens "Breve fra Ensomheden"1; de er meget indtagende.

Skulde det nu blive til noget med Udgivelsen af "Hamskifte", så beder jeg om at blive forskånet for al Forhåndsreklame. En Meddelelse til Boghandlerne er vel nødvendigt; men jeg mener, at alt derud over, er af det onde.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Breve fra Ensomheden: den sidste bog af journalist-forfatteren Knud Poulsen (1881-1946). tilbage