Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
22. juli 1936

jeg beundrer Dem saa meget

København d. 22/7 36.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan,

Maa jeg have Lov at præsentere mig selv; mit Navn er Ingeborg Andersen og man har vist mig den Tillid at gøre mig til Direktør ved det gamle Forlag i Klareboderne. Jeg har altid saa gerne villet have Lov til at hilse paa Dem, som jeg beundrer saa meget, og nu vilde jeg spørge Dem, om De kunde tænke Dem at ofre mig Tid til en lille Samtale en Dag, naar det maa passe Dem?

Deres ærbødige
Ingeborg Andersen.