Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
2. september 1933

Kontrakt paa de nævnte Vilkaar

København d. 2.9.33.

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Direktør Hegel, der er paa Ferie, men telefonisk har faaet Deres Brev oplæst, beder mig takke Dem mange Gange og sige, at vi med stor Fornøjelse vil udgive den Bog, De omtaler i Brevet, i 2000 Eksemplarer og i samme Format og samme Udstyr som Vilh. Andersens "Breve til en Muse". Honoraret er efter Ønske fastsat til 25% af Udsalgsprisen og udbetales iflg. Salgsopgørelse, der vil foreligge i hvert Aars Juli Maaned. Hvis De vil være saa elskværdig at sende os Manuskriptet, skal dette komme i Arbejde omgaaende, og samtidig skal vi sende Dem en Kontrakt i Overensstemmelse med de her i Brevet nævnte Vilkaar.

Deres ærbødige
I. Andersen.