Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
23. december 1929

Kontrakt angaaende Lykke Per tilbage

København d. 23.12.1929.

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi har herved Fornøjelsen at meddele Dem, at vi nu har modtaget den underskrevne Kontrakt angaaende Lykke Per tilbage fra Doubleday, Doran & Company, Inc., og tillader os hoslagt at sende Dem Kopien heraf.

Ærbødigst
Aktieselskabet Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag
I. Andersen.