Henrik Pontoppidan til Anna Ancher
Sendt fra Saunte. 18. august 1919

kvindeligt ømme og fine Kunst

Saunte.
18.8.19.

Kære Fru Anna Ancher!

Telegrafen skal for Tiden være det upålideligste og sendrægtigste af alle Befordringsmidler. Jeg foretrækker derfor at sende Dem min Lykønskning med Posten, skønt jeg veed, at den dog kommer for sent til Festen1. Kunde jeg blot få fat i en Flyvemaskine! Jeg skulde da have samlet vor 2 Haves smukkeste Roser og sendt Dem dem til Morgenkaffen. Nu må De tage til Takke med denne fattige Hilsen fra to gamle Venner og Beundrere af Deres store, så kvindeligt ømme og fine Kunst, nemlig min Kone og

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Festen: Anna Ancher fyldte 60 år 18.8.1919. tilbage