Henrik Pontoppidan til Anna Ancher
Sendt fra Svendborg. 22. september 1927

være med i Æresvagten


22/9 27.
f.T. Svendborg

Kære Fru Anna Ancher!

Jeg havde håbet på at kunne komme til Skagen i Morgen og være med i Æresvagten om Deres Mands Kiste1. Men min Kones Tilstand gør mig det umuligt. Jeg kan ikke forsvare at forlade hendes Sygeseng i disse Dage. Jeg må da nøjes med i Tankerne at følge den store Kunstner og det prægtige Menneske til Graven. Hans Død er gået mig meget nær; jeg vidste 2 ikke det mindste om hans Sygdom. Og nu er han gået bort, uden at jeg ret har fået takket ham for hans Venskab gennem mange År.

Min Kone og jeg beder Dem og Deres Datter modtage vor deltagende Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Deres Mands Kiste: Michael Ancher døde 19.9.1927. tilbage