Henrik Pontoppidan til Michael Ancher
Sendt fra Hillerød. 12. februar 1908

Tak for Venskab og Gæstfrihed

Frederiksborg.
12/2 1908

Kære Ancher!

Tak for Lykønskningen til "Appelsinen"1, der allerede er skrællet og – ak! – snart vil være spist. Men allermest Tak for det Venskab og den Gæstfrihed, som du og din Frue og de allesammen viste mig deroppe på Skagen under mit Besøg2. Jeg er ked af, at jeg ikke 2 fik sagt rigtig Farvel til Krøyer; men du vil nok hilse ham fra mig, når du ser ham. Og så håber jeg, at der ikke igen skal gå en Menneskealder, uden at vi ses. Husk på, at du har lovet at sende mig to Ord, når I er kommen til Kbhvn.

De venligste Hilsner herfra

Din hengivne
H. Pontoppidan.

[på skrå nederst i venstre hjørne:] Tror du, at nogen deroppe vil bryde sig om at få "Lykke-Per"? Jeg har liggende så mange Ekpl.

 
[1] Appelsinen: Otto Benzons Legat, som Pontoppidan modtog på Georg Brandes' fødselsdag 4.2.1908. tilbage
[2] Besøg: i anledning af Holger Drachmanns begravelse 26.1.1908. tilbage