Michael Ancher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skagen. 17. februar 1908

lad os ses

Skagen 17.2.08

Kjære Pontoppidan!

Det var nydelig tænkt af Dig at lade det regne lidt med Lykkeper-e over Dine Venner her, og vi melder os strax paa Datterens Vegne. Helga vil være lykkelig ved at have sit eget Exemplar; vort er blevet forpjusket. Fru Schwartz vil ogsaa forfærdelig gjerne have et, hendes Søn er en af Dine Ildtilbedere. Fru Brodersen ligeledes. Krøyer er forsynet – altid et vel forsynet Hus.

Han og jeg har nu gjort Accord med Ingeniør Gunnersen; han faar et stort Billede af os hver, og saa sætter han 2 en Stendysse paa Klitten1 og mindre Sten rundt der afgrænser den og tillige viser hvor langt Byens Vedligeholdelsespligt gaar. Krøyer havde nu sat sig i Hovedet, at det skulde være saadan en Stendysse, og den er jo smuk, den Form.

Det Hele bliver beregnet til 3000 Kr.

Ikke sandt det er jo det nemmeste, saa er man fri for Opraab og Komite-Vrøvl, det Hele gaar ganske stille; en skøn Dag staar det der. En skøn Dag bliver der jo nok udstedt et Opraab til et Nationalmonument for ham, men det skal vel staa et mere centralt Sted.

Uh! nu lakker det mod Udstilling og Kjøbenhavn; naa det skal være deiligt at se gode Venner og iaar kommer jo den engelske Udstilling, lad os 3 saa være glade og lad os ses.

Mange Hilsner til Dig og Din Kone fra os begge

Din hengivne
Michael Ancher

 
[1] Stendysse paa Klitten: hvor Holger Drachmann ligger begravet. tilbage