Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
21. marts 1923

min Kone skal indlægges

21.3.23.

Kære Åkjær!

Det er i Dag bleven bestemt, at min Kone igen skal indlægges på Rigshospitalet for at underkastes en Operation. Skønt den vistnok er ret ufarlig, vil De sikkert forstå, at jeg ikke ret har Humør til den Helsingørstur, som jeg havde glædet mig til at gøre i Deres og Deres Frues Selskab, eller til at se Dem her hos mig en Dag til Middag eller Frokost. Jeg må have begge Dele tilgode, indtil De næste Gang kommer til København, 2 dersom De da ikke udstrækker Deres Ophold her indtil efter Påske. Til den Tid vil det sværeste forhåbenlig være overstået, og vi kunde da igen få et Par hyggelige Timer med hinanden her på Kristianshavn. Jeg vil en Dag i Ugen efter Påske ringe til Hotellet og forhøre, om De er rejst.

Venlige Hilsner, også fra min Kone, som er bedrøvet over at være bleven "Manden med Slæden", der har forpurret alt.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Der ligger et Sted her i Huset en Bog ("Noveller og Skitser"), som jeg 3 allerede sidste Sommer lagde til Side til Dem. Jeg vil nu ikke belaste Deres Kuffert med den; men en Dag skal jeg finde den frem og sende den til Jenle.