Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 12. juni 1923

Jyden i mig fik Mæle


12.6.23
Overgaden n. V. 15.
København
C

Kære Åkjær!

Mangfoldigst Tak for Deres livfulde og underholdende Eventyrbog1. Den giver mig Anledning til endelig at sende Dem medfølgende Par Bind2, som for snart et År siden blev lagt tilside til Dem. Nå, det er jo altsammen gamle Sager, og Størstedelen af Indholdet vil måske slet ikke interessere Dem, så Bøgerne nåer Dem tidsnok. Får De en Dag en ledig Stund og gider blade i dem, så vil jeg anbefale Dem den lille Mindebog "Ung Elskov" (i 1st Bind). De vil her finde en Tone, som er beslægtet med Deres egen, fordi det var Jyden i 2 mig, der her fik Mæle, efter at jeg i "Sandinge Menighed" og andre Fortællinger havde haft Ploven i sjællandsk Jord og hørt Ø-Målet synge blødt og sødt i mit Øre. Iøvrigt mangler der i Samlingen flere af mine bedre Fortællinger, som ikke kunde komme med, fordi de ikke var udsolgte eller havde en anden Forlægger. Om den lille Skitse3, der indleder 2d Bind, bilder jeg mig ind, at den endnu kan have en literær Mission hos yngre Novellister; men til Gengæld er der jo adskilligt, der nu kun er Hø og Hakkelse.

Vær så god at hilse Fruen! Det gjorde mig ondt, at jeg ikke fik Dem begge at se her i Ovengaden under Deres sidste Københavns-Besøg. Men min Kone kom jo på Hospitalet og lå der 3 i 5 Uger, og to af vore Børnebørn var samtidigt så alvorligt angrebne af Mæslinger og Lungebetændelse, at vi tvivlede om, at de kunde stå det igennem.

Jeg håber, at De og Deres trives vel.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Eventyrbog: Po fir glowend Pæl. Fræ jen si bitte Tid, 1923. tilbage
[2] Par Bind: Noveller og Skitser I-II, 1922. tilbage
[3] Skitse: "Det store Spøgelse". tilbage