Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 7. marts 1921

min første Forelskelse


7.3.21.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Åkjær!

Tak for den Hilsen, jeg nylig modtog fra Dem, både den trykte og den skrevne. På Viborg Amts Landeveje har også jeg slidt nogle Støvlesåler. Min allerførste Fodtur, ja vist min første Udflugt på egen Hånd, foretog jeg i Niårsalderen ind over Heden til Thorning Præstegård, hvor jeg tilbragte et Par Sommerferier. Der havde jeg også i samme Alder min første, alvorlige Forelskelse, så De kan forstå, at Deres Skildring har rørt ved mine Hjerterødder.

Og så Tak, fordi De gjorde mig den Glæde at se ind til mig i min store Ensomhed. 2 Jeg benyttede straks de Oplysninger, De gav mig om Hr. Palner og hans Forlagsvirksomhed, og måske fører det til, at jeg næste År går i Deres Fodspor.

Hvad derimod det halvvejs lovede Bidrag til Almanaken angår, da vil jeg helst ikke tale om det. I gamle Dage kunde jeg snyde den Slags Ting ud af Næsen. Nu kommer der ingenting mere til Verden hos mig ad den Vej.

Imorgen venter jeg vore fælles Venner Kaptajn Eilertsen og Fru Helga. Vi skal da klinke på Deres Velgående!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.