Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Frederiksborg. 15. december 1904

Vemod og Misundelse

Frederiksborg
d. 15d Decb. 1904.

Kære Åkjær!

Allerførst en Lykønskning til Deres ny Roman1, som jeg i disse Dage har læst med den største Agtpågivenhed og med stigende Glæde. Ingen anden Bog i Efterårets Literatur, så vidt jeg kender den, har grebet mig som denne. Det er den Bog, jeg engang selv drømte om at skrive. Der skjuler sig da også lidt Vemod og en Smule Misundelse i min Lykønskning til Dem, endskønt jeg nu meget godt forstår, at jeg kun har gjort vel i at lade Opgaven ligge, da jeg dog havde manglet Evne 2 til at tage den op på værdig Måde. Den har ligget og ventet på sin Mand og er nu faldet i de rette Hænder.

Om Deres Blicher-Værk vil De rimeligvis komme til at høre en Del Ubehageligheder af Folk, der forstår sig på den Slags Ting. For mig har Bogen været en underholdende Læsning, og jeg takker Dem påny, fordi De har betænkt mig med et Eksemplar.

Jeg håber engang igen at se Dem herude i Frederiksborg. I Julen er vi ikke hjemme; men efter Nytår træffes vi påny i vor Residens, som dog ikke længer findes i det obscure Møllestræde men højt oppe på Jægerbakken midt imellem Sol og Måne.

Med venlige Hilsner derfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Roman: Vredens Børn. tilbage