Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 62. 7. maj 1904

Vi er jo ikke enige

p.t. Ny Vestergade, 62, IV, Kjbh. B
7/5 1904.

Kjære Hr. Henrik Pontoppidan!

Forinden jeg rejser til Jylland sender jeg Dem hvad der senere er kommen af Blicherbogen. Thi den fremturer stadig i at udkomme.

– – – Jeg har slet ikke faaet Dem takket for Deres Venlighed fra sidst jeg besøgte Dem. Jeg befandt mig dog saa inderlig vel hos Dem. Men jeg tror næsten, at jeg vilde have befundet mig endnu bedre, om jeg havde siddet ganske mutters ene med Dem. Vi er jo vist ikke saa forfærdelig enige; men det gjorde forhaabentlig ikke noget; var det nødvendigt fandt vi sikkert nok et eller andet neutralt Felt hvor vi kunde ta' Geværet i Hvil og pratte hyggeligt sammen.

Men denne rødmussede Fru Bergstrøm 2 distraherede mig. Slige "æstethiske" Kvinder burde kun findes i Bøgerne, saa kunde man sætte dem paa en Hylde, naar man blev kjed af dem; skjønt ogsaa paa en Hylde vilde Fru Bergstrøm gjøre et frygteligt Spektakel.

Da De sa' dette om Jonas Lie, kunde jeg ha' taget Dem om Halsen.

Jeg har staaet paa Hovedet i Arkiverne siden jeg saa Dem sidst, ellers havde jeg maaske besøgt Dem endnu engang; nu er jeg paa Vej til Ahlheden, der i Ensomhed endog kan maale sig med Hillerød.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Jeppe Aakjær.