Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Tietgensgade 62. 30. december 1904

tvang til Eftertanke

Tietgensgade, 62 IV Kjbh. B
30/12 1904.

Kjære Henrik Pontoppidan!

De er altfor god imod mig med de Linjer De skriver om min sidste Bog; de har rørt mig og glædet mig langt mere end alt andet, der offentlig eller privat er sagt mig om "Vredens Børn".

Naar de sociale Skildrere nuomstunder faar deres Læs forholdsvis let frem, er det fordi De har gaaet foran med Spaden og jævnet Knoldene. En Bog som "Fra Hytterne" har gjort Epoke i vor Litteratur. Da den udkom, 2 var jeg en ganske umyndig Arbejder; men den virkede paa mig som naar man sidder ene ved Lampen og pludselig opdager et blegt og strængt Ansigt paa Ruden. Den skræmte og tvang til Eftertanke og fik os alle til at se bedre efter omkring i Samfundets Kroge.

Jeg vilde egentlig saa gjærne besøge Dem, men jeg rejser til Jylland d. 4. el. 5. Jan. og derefter nogle Maaneder til Udlandet. Ifald De er hjemme d. 3. Jan. og jeg ikke kommer til nogen Ulejlighed kunde jeg ha' stor Lyst til at aflægge Dem en Visit paa den Dag. Men De er maaske 3 daarligt kommen til Ro fra Deres Juleudflugt.

De bedste Nytaarsønsker
fra Deres taknemlig hengivne
Jeppe Aakjær.