Lykke-Per E I-II, 1920

Værket udkom 18. august 1920 i to bind og betegnedes "Femte Udgave". Kapitelinddelingen er den samme som i 2. udgave (1905), 3. udgave (1907-08) og 4. udgave (1918). Bind I omfatter kapitel 1-15 og bind II kapitel 16-28.

Teksterne i Lykke-Per E (1920) Lykke-Per D (1918) er korrekturlæst ved elektronisk sammenligning.

Om tekstgrundlaget for 1920-udgaven se Behrendt 1964.