Hilsen til Peter Nansen

Bidrag til en Enquete

Peter Nansen er en af de få, der har haft Evne til og Greb på at tildanne Hovedstadens åndelige Fysiognomi. Han er en af det nuværende Københavns Fædre. En vis, begrænset Periode i Firsernes Liv er jo også bleven opkaldt efter ham. Det var for Literaturens Vedkommende en Slags Direktorietid1, hvor galante Udskejelser afløste Halvfjerdsernes Rædselsgærninger2.

Det synes nu altsammen så længe siden! Og meget af, hvad Nansen dengang skrev, føles allerede antipodisk3. Literaturens Verdensglobus har drejet sig en halv Omgang, og Solen står nu i Vædderens og Vadmelets Tegn4. Men det, at han i så høj Grad var Nuets Mand, vil sikre hans Forfatterskab mod Forglemmelse, så sandt som det er, at kun hvad der fremgår af Tidsstrømningen og bærer dens Mærke har Mulighed for at overleve den.

Henrik Pontoppidan.

 
[1] Direktorietid: Om perioden under den første franske republik fra 1795-99 hvor fem hyppigt skiftende "direktører" udgjorde landets regering. Pontoppidans associationer til Napoleonstiden etc. kan have noget at gøre med festarrangørernes uhæmmede anvendelse af Napoleon den Stores laurbæromkransede N. tilbage
[2] Rædselsgærninger: Sammenligningen gælder det såkaldte "Rædselsregime" under Robespierre 1792-94 hvor politiske massehenrettelser skulle "indjage alle Modstandere af Friheden Rædsel" (Salmonsens Leksikon bd. XV, 1904, s. 394). tilbage
[3] antipodisk: (gr.) fra den diametralt modsatte side af jordkloden hvor folk vender fødderne "opad". tilbage
[4] Væddernes og Vadmelets Tegn: denne astrologisk yderst ukorrekte formulering går på den såkaldte "hjemstavnslitteratur" med bl.a. Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg der begge havde HPs sympati. tilbage
[5] serviet: gengivet som bilag i Aleks. Frølands Peter Nansen. Et forsøg på en vurdering, 1962. tilbage
[6] deltog i festen: se brev til Bojesen 3.11.1908. tilbage