Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Halls Allé 13. 3. november 1908

smuk fest for Nansen


3/11 08
Halls Allé 13
København
V.

Kære Bojesen!

Jeg opdager, at jeg har glemt at meddele Forlaget, at jeg er flyttet. Min Adresse findes ovenover. Tak for de mange gode Bøger, De har betænkt mig med. Er det for ubeskedent trods denne Gavmildhed at bede Dem om et Ekpl af en af mine egne Bøger, nemlig "Borgmester Hoeck og Hustru". Det er en Oversætter, der skal bruge den.

2 Det var en smuk Fest1 forleden i d'Angleterre. Jeg er glad ved, at jeg slap med ind. Men det straffede sig bagefter. Jeg går i denne Tid og plages af Nervesmerter i den ene Kind og måtte egenlig slet ikke tage ud.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

[påskrift øverst:] Uds d. 4/11 08

 
[1] Fest: for Peter Nansen 26.10.1908. tilbage