Nyhedsbrev 89

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Mandag 15. marts kl. 19.30

Christian de Thurah:

Henrik Pontoppidan og kunsten

Henrik Pontoppidan er ikke let at sætte i bås, hverken politisk, religiøst eller kunstnerisk. Gennem en analyse af kunstsynet i den lille kunstnerroman Nattevagt fra 1894 vil Christian de Thurah forsøge at nærme sig Pontoppidans kunstsyn i en periode, hvor kunsten generelt var i opbrud, på vej fra naturalisme og realisme til symbolisme. Analysen vil også vise, hvordan Henrik Pontoppidan sandsynligvis blev inspireret af to samtidige malere, nemlig H.A.Brendekilde og L.A.Ring, og hvordan de måske også var inspireret af ham. “Nattevagt” har siden sin fremkomst været stærkt omdiskuteret og fortolket i forskellige retninger.

Mødet finder sted over Zoom. Tilmelding skal ske med email til selskabets kasserer Gunnar Jørgensen (gunnarjoergensen@hotmail.com) senest fredag 12. marts kl. 16. Ikke-medlemmer indbetaler 50 kr. på mobil pay (61 78 49 01) el. bankkontonummer 1551 – 0010010780 med angivelse af afsender. 14. marts udsendes til den enkelte deltager et link og vejledning til Zoom-mødet.

Onsdag 7. april kl. 19:30

Steen Beck:

Kulturkritik og mangelontologi

Pontoppidans analyse af undergangssamfundet i De Dødes Rige

I kollektivromanen De Dødes Rige giver Pontoppidan en række indtrængende portrætter af menneskeskæbner i tiden efter systemskiftet. Foredraget koncentrerer sig om Jytte Abildgaard, Tyge Enslev, Mads Vestrup og Povl Gaardbo. Deres sociale og mentale udgangspunkter er vidt forskellige, men de samler sig om en særlig og altgennemtrængende kritisk forståelse af det menneskelige begærs og meningsbehovs skæbne i en gryende modernitet. På denne baggrund gives en fortolkning af romanens afslutningsvise minimal-utopi, og der trækkes tråde til andre tekster af Pontoppidan.

Om mødestedet følger nærmere angivelse.

Fredag 6.-søndag 8. august

Sommermøde