De Dødes Rige

Pontoppidan Selskabets sommermøde 6.–8. august 2021 på Tisvilde Højskole

Fredag den 6. august

17.00: Ankomst og indkvartering

18.00 (spisesalen): Velkomst ved formanden Michael Keldsen.
Middag

19.30: Bo Hakon Jørgensen: Forbeholdet. Om kritikken i De Dødes Rige.

"Jeg vil prøve at komme nærmere ind på den stadigt forbeholdne tone i De Dødes Rige. Med udgangspunkt i stilanalyserne i min bog Møder med mere (2014) foretager jeg tre stilanalyser af udvalgte passager fra starten, midten og slutningen og konkluderer herudfra om stilen i bogen. Jeg håber at nå frem til den positiv-forestilling, som er den skjulte motor i enhver kritik og også er det i Pontoppidans kritik. I den forbeholdne tone må kritikken og dens positive udgangspunkt kunne bestemmes."

Lørdag 7. august

8.00: Morgenmad

9.00: Nils Gunder Hansen: Den omvendte verden. Om optakten til De Dødes Rige: ”Torben og Jytte”.

De Dødes Rige er en stor og kompleks roman, men foredraget vil fokusere på første bind, Torben og Jytte, næsten som om det er en lille roman i sin egen ret, hvor læseren ikke ved, hvad der siden sker. Interessen vil især rette sig mod Torbens verdensforhold og mod den indre logik i Torbens og Jyttes følelser for hinanden: hvilken type kærlighedsforhold møder vi her ud fra en kulturfilosofisk og ”kærligheds-historisk” synsvinkel?

10.45: Formiddagskaffe

11.00: Judy Gammelgaard: Gensyn med Jytte Abilgaard og kærlighedens tragik.

Ved sommermødet 2003 holdt jeg et foredrag om Jytte Abildgaard - en af romanens absolutte hovedfigurer. Jeg vil indlede dette foredrag med et tilbageblik på den tolkning jeg dengang lagde ind i Pontoppidans kvindelige hovedperson. Som noget helt centralt stod dengang som nu Jyttes åbenlyse angst for at åbne sig for kærligheden. En dyb længsel efter at give sig hen til kærligheden synes at være ledsaget af en uomgængelig rædsel. Denne gang vil jeg forsøge at trænge lidt dybere ind i denne rædsel. Jeg gør brug af ideen om det uhyggelige eller dæmoniske og kobler det sammen med den risiko, kærligheden indebærer og afslutter foredraget med et sideblik til den undergangsstemning Pontoppidan har lagt som rammefortælling om den umulige kærlighed.

12.30: Frokost

13.30-15.30: Udflugt med biolog Ditte Christina Olrik og specialkonsulent Anna Thormann fra Naturstyrelsen Nordsjælland. Det vil bl.a. komme til at handle om planerne for Tisvilde Hegns overgang til status som urørt skov.

16.00: Bertel Nygaard: De Dødes Rige som tidsbillede.

Henrik Pontoppidan beskrev selv De Dødes Rige som et portræt af ”en stor Tidsalders sidste Timer, dens Opløsning, Modløshed og Forfald”, men også som et billede på en udvej fra det forfald. Foredraget vil placere De Dødes Rige i dets samtidshistoriske kontekst for navnlig at se på de modstridende tendenser, der var på spil i den, og som Pontoppidan på den ene eller anden måde forholdt sig til.

18.00: Middag

19.30: "Kaminpassiar" med Kristian Bang Foss v. Johan Rosdahl.

Søndag 8. august

8.00: Morgenmad

9.15: Hans Bonde: Pontoppidan og den verdensberømte danske gymnastikpædagog J.P. Müller.

Foredraget zoomer ind på Pontoppidans kritik af tidens galopperende sundhedsfanatisme i De Dødes Rige og udfolder mere bredt datidens optagethed af sundhed.

11.00: Flemming Behrendt: Georg Brandes i De Dødes Rige.

At Georg Brandes har en fremtrædende rolle i tilblivelsen af Lykke-Per, er velkendt. Men hvad betød hans figur for Pontoppidans udformning af De Dødes Rige? Hvorfor kunne Pontoppidan svare sådan på et spørgsmål om hvem der er “uglen” i hans Brandes-digt: “Det må enhver kunne forstå der har læst De Dødes Rige”. Forholdet mellem de to mænd har i dag deres egen litteraturhistorie.

12.30: Frokost

13.30: Spanske indtryk

Marife Lama og Antonio Luis Moreno er kommet i Danmark i snart 40 år. Nu er de også begyndt at læse Pontoppidan - de værker, der er oversatte. I en uformel ramme giver parret et par spanske observationer om vores nobelpristager, hans styrker som fortæller og det (ironiske) Danmark, der fremstår. - Marife Lama er arkæolog. Antonio Luis Moreno er politimester i Sevilla, uddannet magister i litteratur.

15.00: Evaluering, forslag til næste års emne.

16.30: Afrejse

Tilmelding senest 20. juni til kassereren Gunnar Jørgensen
e-mail-adresse: gunnarjoergensen@hotmail.com.
Mødet er fuldtegnet, men man kan blive skrevet på venteliste. Indbetaling senest 1. juli på konto reg. nr. 1551, konto nr. 0010010780. Husk afsender!

Priser. Medlemmer: 2800 kr. (delt dobbeltværelse: 2650 kr.). Studerende (max 5 pladser, først til mølle): 1500 kr. Ikke-medlemmer: 3500 kr. Deltagelse uden overnatning: 2000 kr.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse
af fagkonsulent Nicolai Rekve Eriksen.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon: 48 70 76 36, hjemmeside: www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. – En times transport fra København. Tog fra Hillerød til døren. – Vegetarisk kost kan bestilles – ring til højskolen.

Mødet er tilrettelagt af Esther Kielberg, Connie Nielsen, Nils Gunder Hansen, Oliver Z. Nielsen og Flemming Behrendt