Nyhedsbrev 88

SELSKABETS MØDEPROGRAM

De følgende møder finder forhåbentlig sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Mandag 15. marts kl. 19.30

Christian de Thurah:

Henrik Pontoppidan og kunsten

Henrik Pontoppidan er ikke let at sætte i bås, hverken politisk, religiøst eller kunstnerisk. Gennem en analyse af den lille kunstnerroman Nattevagt fra 1894 vil Christian de Thurah forsøge at nærme sig Pontoppidans kunstsyn i en periode, hvor kunsten generelt var i opbrud, på vej fra naturalisme og realisme til symbolisme. Analysen vil også vise, hvordan Henrik Pontoppidan blev inspireret af to samtidige malere – og hvordan disse var inspireret af Pontoppidans tekster. – Nattevagt har siden sin fremkomst været stærkt omdiskuteret og fortolket i vidt forskellige retninger.

Onsdag 7. april kl. 19:30

Steen Beck:

Kulturkritik og mangelontologi

Pontoppidans analyse af undergangssamfundet i De Dødes Rige

I kollektivromanen De Dødes Rige giver Pontoppidan en række indtrængende portrætter af menneskeskæbner i tiden efter systemskiftet. Foredraget koncentrerer sig om Jytte Abildgaard, Tyge Enslev, Mads Vestrup og Povl Gaardbo. Deres sociale og mentale udgangspunkter er vidt forskellige, men de samler sig om en særlig og altgennemtrængende kritisk forståelse af det menneskelige begærs og meningsbehovs skæbne i en gryende modernitet. På denne baggrund gives en fortolkning af romanens afslutningsvise minimal-utopi, og der trækkes tråde til andre tekster af Pontoppidan.

Kan møderne på grund af corona-hensyn ikke afholdes i Møstings Hus, vil de blive flyttet til Zoom; herom i givet fald nærmere meddelelse i nyhedsbrev.

Fredag 6.-søndag 8. august

Sommermøde