Årsmøde 2012

22. maj kl. 17 i Gyldendals kantine

Dirigent: Torben Ulrich Zahle
Referent: Christine Boas Dabelsteen

Beretning

Formanden Johan Rosdahl byder velkommen. Dagorden godkendes.

Beretning: Medlemsfremgang på cirka 10 %, vi er nu på cirka 120 medlemmer i selskabet. Sidste års sommermøde var velbesøgt, over 50 deltagende i 2011. Dette års sommermøde: Pontoppidan og verdenslitteratur. Aften med Erik Skyum om Pontoppidan og præsterne. Velbesøgt og succesfuldt. Desværre måtte Margrete Auken melde afbud på foredrag pga. et vigtigt møde i Bruxelles, men holder sit foredrag i stedet i november. Dette års forfatter til sommermødet er Kim Leine, som indgår i passiar med Gita Pasternak. Man kan se litteraturlisten til denne passiar (samt resten af foredragene på sommermødet) på hjemmesiden www.henrikpontoppidan.dk. Selskabet vil gerne lokke yngre medlemmer til. Facebook og blog fungerer måske ikke tilfredsstillende? Netstedet fungerer som den skal, og den er meget velbesøgt.

Netstedets redaktør Flemming Behrendt afgiver status på netstedets tilstand. Syddansk Universitet er den formelle ejer, men da der ikke findes forskere, som beskæftiger sig med Pontoppidan, gives ingen bevillinger til arbejdet. Derfor har vi selv ansvaret for dette. Programmør (Jesper Brunholm Scharff) og redaktør (Fl. Behrendt) blev i starten lønnet af Velux Fonden. Siden har selskabet bevilget af støttekontingenterne til en række projekter. Det seneste gik ud på at justere den eneste lydoptagelse med Pontoppidan og det næste på at trække det eneste stykke film, der findes med Pontoppidan, ud til visning på netstedet.

Adda Hæstrup spørger Flemming B. vedr. netstedet, som hun mener ikke er logisk opbygget for nye medlemmer. Der stemmes om hvorvidt der er enighed blandt de fremmødte. Ca. halvdelen er enige.

Regnskab

Gunnar Jørgensen, kasserer, fremlægger regnskab for 2011. Økonomien ser godt ud for tiden. Økonomisk fremgang. Vi har i år allerede 110 betalende medlemmer, hvilket er før rykkerne sendes ud. Erfaringen viser, at der kommer cirka 20-25 ekstra betalende medlemmer herefter. Kontingent er sat op til 200 kr., hvilket også er med til at stabilisere økonomien. Sommermødet sidste år viste sig at blive en stor succes, og dette gav godt afkast. På udgiftssiden: Rohde-projektet blev realiseret sidste år.

Egenkapital viser cirka 31.000 kr. nu. Tilfredsstillende.

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen præsenterer sig selv, og genvælges af medlemmerne. Gunnar Jørgensen fratræder som kasserer efter fem år, og Kristian Nellemann overtager. Christine Boas Dabelsteen vælges som sekretær. Gunnar Jørgensen hyldes med boggave (Kim Leine) for flot indsats som kasserer i selskabet.

Eventuelt

Adda Hæstrup giver ros til bestyrelsens arbejde. Hun er medlem af mange andre foreninger, men synes at denne er særlig formidabel.

Mand fra forsamlingen: Ønsker arrangement afholdt i Bakkehuset. Flemming Behrendt spørger: Er der nogle fra forsamlingen, som vil mødes en eftermiddag og imødekomme kritik? Vibeke Bøgh og Adda Hæstrup melder sig.