Klaus P. Mortensen: Ironi og utopi, 1982

Fra denne bog er foreløbigt gengivet to afsnit:

s. 129-205: Den utopiske ironis tilblivelse (Lykke-Per)
s. 215-54: Opgøret med sønnerne: De Dødes Rige