Artikel af Per Stounbjerg

Per Stounbjerg er lektor og "driftsinspektør" ved den hidtidige Afdelingen for Nordisk Sprog og Litteratur ved Aarhus Universitet. Blev i 2005 dr. phil. med afhandlingen Uro og renhed. Studier i Strindbergs selvbiografiske prosa. Har gennem mange år forsket og publiceret intensivt om mange forskellige emner fra dansk og nordisk litteratur og også beskæftiget sig med Jørgen Leths meget omtalte selvbiografi Det uperfekte menneske. Holdt på sommermødet 2008 fordrag om selvbiografien og på sommermødet 2011 om "Storbyen i og omkring De Dødes Rige".