Alexander L. Kielland

Novelletten "Karen" fra To Novelletter fra Danmark (1882)