Citat uge 44

Det vilde blive en kummerlig Tilværelse for de fleste, dersom de skulde nøjes med, hvad der retfærdigt tilkommer dem. Som selve Livet skænkes os uden egen Fortjeneste, sådan lever vi fra Vuggen til Graven hovedsagelig af Kærlighedsgaver. De, der ikke vil erkende det, har aldrig virkelig levet.

 

Denne udaterede dedikation skrev Pontoppidan "Til Skive Folkebibliotek med Lykønskning til Jubilæet" i et eksemplar af Det forjættede Lands sjette udgave fra 1920. Et sådant jubilæum fejredes med 50-året i 1928. Eksemplaret kom, vi véd ikke hvordan, bibliotekar i Viborg, Walther Skau Nielsen, i hænde, og det er hans sønnesøn Martin Skau der har sendt os billedet af dedikationen. Tilegnelsen vandrede, som det ses nedenfor, videre ind i det trykte forfatterskab og bekræfter eksistensen af den siden forsvundne/tilintetgjorte "Notesbog" Pontoppidan hentyder til i et brev af 10. december 1930 til H.P.E. Hansen.

Dedikation 1928:
Det vilde blive en kummerlig Tilværelse for de fleste, dersom de skulde nøjes med, hvad der retfærdigt tilkommer dem. Som selve Livet skænkes os uden egen Fortjeneste, sådan lever vi fra Vuggen til Graven hovedsagelig af Kærlighedsgaver. De, der ikke vil erkende det, har aldrig virkelig levet.
FLENSBORG AVIS 27.11.1930:
Hvor vilde vi ikke alle være ilde farne, dersom vi skulde nøjes med, hvad der strengt retfærdigt tilkommer os. Selv det fuldkomneste Menneske går ud af Livet som Skyldner. Fra Vuggen til Graven opretholdes vi allesammen væsentlig af Kærlighedsgaver. Den, der ikke kan indrømme det, har aldrig virkelig levet.
ARV OG GÆLD, 1938, s. 116
Ak, fortjent eller ufortjent! Hvor vilde vi Mennesker ikke alle være ilde farne, dersom vi altid skulde nøjes med, hvad der strengt retfærdigt tilkommer os. Selv de af Skæbnen mest begunstigede, endogsaa Verdens rigeste og mægtigste Mænd gaar ud af denne Tilværelse som insolvente Skyldnere.1 Fra Vuggen til Graven lever og opretholdes vi allesammen af Kærlighedsgaver. Den, som ikke kan erkende dette, har aldrig virkelig levet.
UNDERVEJS, 1943, s. 137-38
Ak, fortjent eller ufortjent! Hvor vilde vi være ilde farne, dersom vi altid skulle nøjes med, hvad der strengt retfærdigt tilkommer os. Alle gaar vi ud af Tilværelsen som 138 Skyldnere. Fra Vuggen til Graven lever og opretholdes vi allesammen af Kvindens Kærlighedsgaver. Den, som ikke kan erkende dette, har aldrig virkelig levet.

Den nyopdukkede tekst viser også at Pontoppidan ved udarbejdelsen af selvbiografierne gik bag om artiklerne i Flensborg-avisen og til den oprindelige kilde i Notesbogen.

 
[1] Skyldnere: i manuskriptet lyder denne sætning: (…) går insolvente ud af denne Tilværelse. Belastede med ubetalbar Taknemmelighedsgæld. tilbage