Citat uge 50

Det er en af Menneskenes fordærveligste Vildfarelser, at der med Samvittigheden er givet os et for alle tilgængeligt Vidnesbyrd, der som en lysende Ledestjerne viser Vej til Fuldkommenhed. Aldrig at kende til Tvivl, altid at være overbevist om at vide det rette, – denne Overtro på Samvittigheden som en ene saliggørende, absolut uforkastelig Sandhedsrøst er et af de Dogmer, der har forvoldt de største Ulykker i Verden. Ved den Ufordragelighed, hvormed såkaldte absolute og uforkastelige Sandheder altid håndhæves, har den fra Århundrede til Århundrede rejst Broder mod Broder, Slægt mod Slægt, Folk mod Folk, og ført alle Kultursamfund ind i et stedse mere håbløst Kaos.

Flensborg Avis 27.11.1930.

Med dette dagsaktuelle citat om fundamentalisme henvises der til de netop oplagte "Randgloser til et og andet i tiden" som Henrik Pontoppidan i månederne november og december 1930 offentliggjorde i Flensborg Avis.

Randgloser I
Randgloser II
Randgloser III
Randgloser IV

Axel Jørgensens tegning 1922

Axel Jørgensens blyantstegning er fra 1922. Den er i privateje.