Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 29. november 1920

samle Dem om en stor Opgave

Overgaden n. Vandet 15.
C.
29.11.20

Kære Søiberg!

Jeg har i dette Øjeblik fået Deres nye Bog i Hånden, og jeg giver mig naturligvis straks til at læse den. Men forinden må jeg sende Dem min varmeste Lykønskning med Tilendebringelsen af dette store Værk, der er Frugten af en årelang – og sikkert sejrrig – Kamp med Stof, Stil og Sag. Efterhånden som Tiden gik, og jeg ikke hørte eller så' noget om, at Deres Bog var færdig og skulde udkomme, begyndte jeg at blive ængstelig for, at De skulde være bleven træt og have opgivet den. Jeg følte det derfor, som om der faldt noget tungt fra Hjertet, da jeg 2 igår læste, at Bogen både var trykt og udkommen.

Mangen Gang i det forløbne År har jeg længtes efter at se Dem; men De havde jo udtrykkeligt skrevet til mig, at De ikke vilde komme, før Værket var færdigt, og jeg lod Dem da i Ro. Ikke en Gang et Par Småbøger1, der ligge til Dem her, har jeg villet sende Dem for ikke at forstyrre. Jeg kender jo fra mig selv den oprevne og modtagelige Sindstilstand, hvori man skilles fra√ et så stort Arbejde.

Men nu må vi√ ses. Såsnart jeg har læst Bogen, hører De igen fra mig. Og så må De komme herind en Dag, helst sammen med Deres Frue, dersom hun da ikke er vred på mig, som så mange af hendes Landsmænd er det for Tiden2.

3 Og nu, kære Søiberg, min hjertelige Tak for den hædrende Tilegnelse3. Jeg indbilder mig ikke at have haft megen Betydning for Deres Kunstnerudvikling udover det, at jeg måske kan have hjulpet Dem til at vurdere Deres Evner rigtigere og samle Dem om en stor Opgave. Men det er jo også noget.

De bedste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Småbøger: Hans Kvast og Melusine og En Vinterrejse. tilbage
[2] vrede ... for Tiden: over En Vinterrejse. tilbage
[3] Tilegnelse: En gentagwlse af tilegnelsen i trilogiens andet bind; berugt også i den fremtidige samlede udgave af de tre romaner. tilbage