Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 9. januar 1920

det truende Uvejr

Hillerød. 9/1 - 1920

Kære Henrik Pontoppidan!

Da jeg sad ude hos Dem sidst, var jeg fyldt af Forhaabninger og anede intet om, at disse blot et Par Dage skulde være grundig dukkede. Disse vedlagte Breve vil give Dem al ønskelig Forklaring, og naar jeg tillader mig at sende dem til Dem, er det for at bede Dem om muligt at raade mig under det truende Uvejr, der sansynligt nu paany trækker op over min hele Eksistens – Dette kommer mig lige saa uventet som Sygdom og andet Ulykke! Der lægges ikke blot en død Haand paa mine Forhaabninger, men den synes ogsaa at true hele min Fremtid!

Som De vil se af mit Svar til Hr. Nygaard er det min Agt ikke at vige, men tage Brudet som det kommer! Og saa faar jeg jo se at friste Lykken andre Steder! Hvad der foruroliger mig mest, er Trilogiens Skæbne!

Det vilde berolige mig meget at høre Deres Mening1 før jeg handler!

Hjærtelig Tak for sidst, det var saa hyggelig at sidde og tale med Dem, men jeg gjorde Dem vist altfor træt!

Med hjærtelig Hilsen!
Deres hengivne
Harry Søiberg

Brevet til Hr. Nygaard er kun Klade.

 
[1] høre Deres Mening: noget skriftligt svar fra HP kendes ikke. tilbage