Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 9. december 1920

lidt enstonig


9.12.20.
Overgaden n. Vandet 15.
København
C.

Kære Søiberg!

For nogle Dage siden sluttede jeg Læsningen af "De Levendes Land", og igår havde vor fælles Ven Holst1 og jeg en længere Passiar om Bogen. Vi var begge lige glade for den, omend vi fandt, at den måske er lidt enstonig, og at Slutningen virker lovlig tableaumæssigt. Nu længes jeg efter at tale med Dem selv om det hele Værk, der nu står så monumentalt i Erindringen. Der er ingen Fare for, at det skal blive blæst overende af Døgnskrålet eller gjort usynligt af den Kritik, hvis Tryllestav er Tavshed. Det er på sin Vis et enestående Værk i vor Literatur. Helt Deres eget.

Når nu De og Deres Frue en Dag kommer 2 til Byen for at gøre Juleindkøb, kunde De da ikke indrette det således, at De spiste Middag her? Det vilde De glæde både min Kone og mig med. Blot De vil sende os to Ord Dagen i Forvejen, så vi kan være hjemme og tage lidt pænt imod Dem. Vi spiser Klk. 6.

Med Hilsner herfra, og med en fornyet Tak og Lykønskning.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Holst: P(eter) .N. Holst. tilbage