Henrik Pontoppidan til Carl Roos
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 19. december 1940

for megen hysterisk Larm


19de Decb. 40
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Hr. Professor, Dr. phil. C. Roos!

Dersom det ikke hele Måneden havde været så mørkt i Vejret, at man de fleste Dage ikke kunde se at læse uden Lys, skulde jeg ikke have ladet så lang Tid gå hen uden at bringe Dem min Tak for den værdifulde Bogsendelse1, hvormed De nu atter har glædet og hædret mig. Ganske vist er min Interesse for Nietzsche ikke helt den samme nu som i mine yngre Dage. Endogså i "Also sprach Zarathustra" – i hvert Fald i Bogens sidste Afsnit – finder jeg for megen hysterisk Larm. Men også i sine syge Øjeblikke formår Nietzsche jo tidt at fængsle, og jeg nægter ikke, at jeg under Læsningen af Professorens sidste, så indgående Fremstilling af hans Liv og Tankeverden ofte har følt mig greben af mine gamle Følelser for ham. Hvem véd? Måske kan jeg en Dag påny regne mig blandt hans Tilhængere2. Foreløbig er det alligevel Professorens anden Bog – "Virkelighed"3 – jeg føler Trang til at takke for og prise. Professorens Bøger4 har overhovedet længe haft en Æresplads på min Reol, og jeg forstår ikke, at et så betydeligt Forfatterskab ikke har vundet en langt talrigere Tilslutning. Vi har dog virkelig for Tiden i hele Norden ikke noget, der kan måle sig med det i Rigdom og indtagende Finhed.

Vil De modtage min varmeste Hilsen og mine bedste Ønsker for Dem i det kommende År

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bogsendelse: Nietzsche und das Labyrinth. tilbage
[2] Nietzsche: jf. omtalen af ham i Familjeliv. tilbage
[3] Virkelighed udkom 1940. tilbage
[4] Professorens Bøger: Der er mange at vælge imellem. Hvad HP kan tænkes at have interesseret sig for, er Moderne tysk Litteratur (1914), Jakob Knudsen. En Studie over en Aandspersonlighed (1918), Goethe. Hans Personlighed (1932) og debatbogen Germanica (1938). tilbage