Henrik Pontoppidan til Axel Pontoppidan
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. april 1930

min ejendommelige Onkel


Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.
24.4.30.

Kære Hr. Kaptain Pontoppidan.

Jeg var på forskellig Måde optaget i Påsken, og fik derfor ikke tilbagesendt de forskellige Skrifter, De så venligt sendte mig til Gennemlæsning. Jeg gør det nu her meed Tak for Lånet og en Undskyldning for Forsinkelsen. Kun den store Slægtsbog kan jeg ikke sende i Dag, da jeg ikke har nogen Konvolut stor nok til at rumme den. Såsnart jeg får en sådan anskaffet, skal den følge.

Jeg har haft megen Fornøjelse af alle Skrifterne. Portrættet af min ejendommelige Onkel i Helsingør finder jeg fuldt tilfredsstillende. Der er ikke lagt Skjul på de 2 Sider af hans Karakter, der gjorde ham frastødende for mange (jeg kender en Mand i Helsingør1, der endnu den Dag i Dag bærer på et kraftigt Nag til ham); – men også de tiltrækkende Egenskaber hos ham er prisværdigt fremhævet.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Mand i Helsingør: Er det Galschiøt? Se brev af 24.11.1921. tilbage