Henrik Pontoppidan til Axel Pontoppidan
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. maj 1930

en alvorlig Operation


9.5.30.
Holmegårdsvej 2.1

Kære Hr. Kaptain A. Pontoppidan

Det er ikke for at trodse Deres Forbud mod at kvittere for og takke for Deres sidste, elskværdige Brev2, at jeg skriver; men måske har De forundret Dem over, at De intet har hørt fra (eller set til) min Datter, Fru Thomsen; og jeg finder det derfor rigtigst at give en Forklaring. Årsagen til hendes Tavshed er den triste, at hun i de sidste Uger har gået i stor Uro for sin ældste Søn, der blev syg af en alvorlig Mellemøre-Betændelse, der tilsidst gjorde en dybtgående Operation nødvendig. De vil sikkert forstå (og tilgive), at hun 2 under disse Forhold kun har haft Tanke for sin Dreng, hvis Tilstand endnu stadig er betænkelig. Såsnart den bedres, vil hun lade høre fra sig.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til "Hr. Kaptain A. Pontoppidan, R. af Dbg. / Parkvej / Klampenborg". Poststemplet "København 9.V.1930 10-11 E". tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage