Henrik Pontoppidan til Axel Pontoppidan
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. april 1930

Dumreicher påtaget sig Artiklen


2.4.30
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Hr. Kaptajn, Kammerjunker A. Pontoppidan!

Det gjorde mig meget ondt, at min langvarige Sygdom forhindrede mig i at gøre Deres Bekendtskab og personlig redegøre for min (hidtil så passive) Interesse for den planlagte Slægtsbog. Endnu er jeg ikke helt rask; men jeg 2 har dog nu talt med Hr. Bibliotekar Dumreicher, der jo har påtaget sig at skrive Artiklen om mig. Jeg håber, at Resultatet vil blive til Deres Tilfredshed. Men nogen hurtig Arbejder er han åbenbart ikke. Jeg har netop i Dag haft Brev fra ham, og først om 14 Dage mener han at kunne have et Udkast færdigt.

Jeg beder Dem modtage en venlig Hilsen og min Tak for det tiltænkte Besøg

.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan